موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'منیژه رضوان'
شعر منیژه رضوان برای «وحدت»
همزمان با آغاز هفتۀ وحدت

شعر منیژه رضوان برای «وحدت»

03 دی 1394 | 22:12

تکیه کردیم ما به غربت هم | پشت هم را دوباره پشت شدیم | ذره‎ذره کنار هم رفتیم | تا به چشم شما درشت شدیم

شعري بخوان به قافيه آتش و فشنگ شعري نه از دهان من از لوله تفنگ اين آسمان شدست پر از صولت عقاب صحرا پر از دلاور و دريا پر از نهنگ آتش بزن به قلب بدآهنگ نيستي تير غمي بكار تو در استخوان ننگ يك شربت است مرگ كه طعمش دوگانه است در كام ت...