موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'من بن لادن را کشتم'
تشریح روند نگارش رمان «من بن لادن را کشتم»
مهدی رضایی عنوان کرد

تشریح روند نگارش رمان «من بن لادن را کشتم»

05 آذر 1393 | 08:46

هدف من از نگارش این رمان نشان دادن فعالیت های ضد انسانی سازمان ملل و سیاستمداران حکومت آمریکاست و ریشه اتفاقات این رمان به واقعیت های تاریخی برمی گردد.