موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'مهدی خانمحمدی'
«وقتی نوازش می شود مویی به دستت»
شعر مهدی خان‎محمدی برای روز مادر

«وقتی نوازش می شود مویی به دستت»

11 فروردین 1395 | 13:54

وا می شود هر روز شب بویی به دستت | وقتی نوازش می شود مویی به دستت | از کودکی موسیقی ات را گوش دادم | وقتی تکان می خورد نأنویی به دستت