موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'وزارت فرهنگ و ارشاد'
علی‌محمد مؤدب دستیار وزیر در امور شعر شد
با حکم محمدمهدی اسماعیلی

علی‌محمد مؤدب دستیار وزیر در امور شعر شد

14 بهمن 1401 | 10:00

شهرستان ادب: علی‌محمّد مؤدّب با حکم محمّدمهدی اسماعیلی به سمت دستیاری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور شعر منصوب شد.در حکم محمّدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، چنین آمده است:«جناب آقای علی‌محمّد مؤدّببا عنایت به توانمندی متعهّدانه، ذوق سرش...