موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu

مطالب موجود برای 'پادشهر'

«از سکوت و حیرت»، یادداشتی بر سلوک شعری میلاد عرفان پور
یادداشتی از احمدرضا رضایی

«از سکوت و حیرت»، یادداشتی بر سلوک شعری میلاد عرفان پور

15 فروردین 1394 | 05:45

اَشعَرُ کَلِمهٍ تَکَلَّمَ بها العربُ کلمهُ لَبیدٍ: الا کُلُّ شیءٍ ما خَلا اللهَ باطلٌ. دوران ما، دوران آشکار شدن و تظاهر است و این اتفاق در تمامی فرقه‌ها و دسته‌ها رخ می‌دهد و تکاپوی رسیدن به نقشی آشکار و چهره‌ای موجه، منجر به ایجاد فرد منتشر خواهد ...