موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'پرونده ادبیات ضدآمریکایی'
«ادبیات علیه آمریکا»
بازگشایی پروندۀ «ادبیات ضدآمریکایی» در سایت شهرستان ادب

«ادبیات علیه آمریکا»

13 آبان 1397 | 16:42

شهرستان ادب: در آستانۀ سیزدهم آبان‌ماه، روز مبارزه با استکبار و تسخیر لانۀ جاسوسی آمریکا، طبق سنت چهار سال گذشتۀ سایت شهرستان ادب، به بازگشایی پروندۀ ادبیات ضدآمریکایی اقدام می‌کنیم. پرونده‌ای که منحصر به سایت شهرستان ادب است و دربازۀ زمانی سیزده آبا...
محمدمهدی سیار(در گفتگو با روزنامه فرانسوی فیگارو): حکومت آمریکا ذاتا امپریالیست است
«سرودی که میلیون‌ها ایرانی آن را شنیدند»

محمدمهدی سیار(در گفتگو با روزنامه فرانسوی فیگارو): حکومت آمریکا ذاتا امپریالیست است

02 اسفند 1394 | 19:35

خبرنگار حوزه خاورمیانه روزنامه فیگاروی فرانسه که اخیراً برای تهیه گزارشی درباره وضعیت کشورمان پس از برجام به ایران سفر کرده بود، با محمدمهدی سیار نیز گفتگوی انجام داده و از این شاعر درباره اشعارش و نیز رابطه ایران و آمریکا سوالاتی پرسیده است.
«ایرانِ پهلوی، گاو شیردهِ امپریالیسم» |  نامۀ اخوان، ابتهاج، به‌آذین، کسرایی، زهری و...به دبیرکل سازمان ملل

نامه زیر را گروهی از شاعران، نویسندگان و روشنفکران در آبان 1358 به کورت والد‌هایم دبیرکل سازمان ملل متحد نوشته اند. همزمان با دهۀ فجر و در پرودۀ ادبیات انقلاب شهرستان ادب به بازخوانی این نامۀ مهم و تاریخی میپردازیم