موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'پنجمین دوره آفتابگردانها'
عصر شعر مشترک شهرستان ادب و شاعران زنجان برگزار می‌شود
فردا با حضور اساتید برجسته شعر

عصر شعر مشترک شهرستان ادب و شاعران زنجان برگزار می‌شود

02 شهریور 1395 | 15:34

شهرستان ادب: همزمان با برگزاری اردوی بانوان دوره پنجم آفتاب‌گردان‌ها، به همت جمعی از شاعران زنجان و موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب، عصر شعر مشترک شهرستان ادب و شاعران زنجان برگزار میشود این برنامه با حضور بانوان شاعر جوان دوره پنجم آفتابگردانها و همچ...
روز چهارم: «به روز وصل چه دلبسته‌ای؟ که مثل دو خط | به هم رسیدن ما، نقطۀ جدایی ماست»
اردوی دورۀ چهارم و پنجم - بانوان شاعر آفتابگردان‎ها

روز چهارم: «به روز وصل چه دلبسته‌ای؟ که مثل دو خط | به هم رسیدن ما، نقطۀ جدایی ماست»

09 فروردین 1395 | 22:53

کلاس آقای محمدحسین نعمتی، کلاس متفاوتی بود. آقای نعمتی به طرح سوال می‌پرداختند و دخترها اغلب در مباحث کلاس شرکت می‌کردند
روز سوم: «تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق! | بلکه گردونی و دریای عمیق»
اردوی دورۀ چهارم و پنجم - بانوان شاعر آفتابگردان‎ها

روز سوم: «تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق! | بلکه گردونی و دریای عمیق»

09 فروردین 1395 | 22:43

سومین روز اردوی آفتاب‌گردان‌ها با کلاس آقای قربان ولیئی دربارۀ خلاقیت که معادل فارسی آن آفرینندگی یا آفرینش‌گری‌ست شروع شد.