موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'کتاب ایرانی'
 ایرانی بخوانیم
پروندۀ «ویژۀ نمایشگاه کتاب»

ایرانی بخوانیم

08 اردیبهشت 1398 | 13:50

شهرستان ادب: همزمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، تحریریه سایت شهرستان ادب در قالب یک یادداشت، پیشنهادی را ویژه کاربران شبکه‌های اجتماعی مطرح کرده است: این اصل اساسی را از هرکس بپرسید قبول‌دارد که: «باید کتاب خوب بخوانیم؛ فرقی ...