موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu

مطالب موجود برای 'کتاب ایرانی'

 ایرانی بخوانیم
پروندۀ «ویژۀ نمایشگاه کتاب»

ایرانی بخوانیم

09 اردیبهشت 1398 | 09:50

شهرستان ادب: همزمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، تحریریه سایت شهرستان ادب در قالب یک یادداشت، پیشنهادی را ویژه کاربران شبکه‌های اجتماعی مطرح کرده است: این اصل اساسی را از هرکس بپرسید قبول‌دارد که: «باید کتاب خوب بخوانیم؛ فرقی ...