موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'کشف المهجوب'
حکایت دری که نمی‌توانش بست
بازخوانی حکایتی از کشف‌المحجوب هجویری

حکایت دری که نمی‌توانش بست

20 فروردین 1392 | 22:58

نکتۀ کلیدی این گفتگو، بلاواسطه بودن آن است. آنچه گفته می‌شود، هم‌اکنون در حال وقوع است. در زمان حال جاری است. بلاواسطه بودن با تغییری که در الگوی مکالمه ایجاد می‌شود، مؤکد می‌گردد