موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'گفتگوی شیعه و سنی'
یادداشت محمدکاظم کاظمی شاعر برجسته درباب واقعۀ «غدیر»
ویژۀ عید غدیر _ برترین عید مسلمانان

یادداشت محمدکاظم کاظمی شاعر برجسته درباب واقعۀ «غدیر»

10 مهر 1394 | 20:15

من طبق اعتقادات تشیع، به ارجحیت علی بن ابوطالب به خلافت مسلمین بعد از پیامبر عقیده دارم و برآنم که رأی و خواست پیغمبر هم چنین بوده است. ولی به خوانندگانی که خلاف من فکر می‌کنند، هم احترام قائلم