موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'یادداشت فرهنگی'
بازگشت به تنظیمات کارخانه l نگاهی به وقایع اخیر
یادداشتی از علی‌محمد مؤدب

بازگشت به تنظیمات کارخانه l نگاهی به وقایع اخیر

14 دی 1401 | 10:00

شهرستان ادب، به نقل از روزنامۀ شهرآرا: علی‌محمّدمؤدب در یادداشت خود برای روزنامۀ شهرآرا، نگاهی فرهنگی داشته است به ناآرامی‌های چند ماه اخیر. یادداشت وی را در ادامه می‌توانید بخوانید.اینرسی، مهم‌ترین قانون هستی است. اینرسی هم مایۀ دوام و هم مایۀ نابود...