موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای ' انجمن ماتيکان'
بازار کتاب مشهد میزبان «تِخران»

به گزارش شهرآرا، نخستین مجموعه داستان مجید اسطیری در نشست «انجمن ماتیکان داستان» مشهد با حضور نویسنده و داستان‌نویسان و منتقدان مشهدی نقد و بررسی می‌شود.