موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای ' علی اکبر دهخدا '
 باید فیلم یا سریالی از زندگی دهخدا ساخته شود

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: باید روزی همت کنند و فیلم و سریالی از زندگی علامه دهخدا ساخته شود تا مردم ما بیشتر با مشاهیر و چهره‌های تاثیرگذار فرهنگی‌شان آشنا شوند.