موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای ' مصطفی میرزایی'
یادداشت مصطفی میرزایی بر کتاب«مادر بزرگ پیام مرده»
درباره مجموعه داستان «مادر بزرگ پیام مرده»

یادداشت مصطفی میرزایی بر کتاب«مادر بزرگ پیام مرده»

17 مرداد 1395 | 14:42

شهرستان ادب به نقل از روزنامه فرهیختگان: خیلی از مخاطبان ایرانی ادبیات داستانی بر این باورند که آنچه قرار است به ادبیات پایداری تغییر نام دهد، فاقد عنصر لذت و تکنیک و کشف و شهود است. اکثر آثار فقط به دنبال خلق تصویر و اتفاقاتی هستند که هیچ‌گاه در انق...