موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای '������������ ���� ������ ���� ��������'
با علی‌رضا قزوه از نخلستان تا خیابان
یادداشت رضا اسماعیلی به انگیزۀ فرارسیدن سالروز تولد شاعر نام‌آور انقلاب

با علی‌رضا قزوه از نخلستان تا خیابان

01 بهمن 1391 | 12:19

برای اوّلین بار در حوزۀ هنری با علی‌رضا قزوه آشنا شدم. آن روزها قزوه شاعری جوان و پُرشور بود که با حضور تأثیرگذار خود در جلسات شعر، نگاه تأمّل برانگیز شاعران دیگر را به خود متوجّه می‌ساخت و ...
تازه ها
گزارش آخرین روز اردوی اصفهان
از سومین اردوی دورۀ دهم آفتابگردان‌ها:

گزارش آخرین روز اردوی اصفهان

گزارش سومین روز اردوی اصفهان
از سومین اردوی دورۀ دهم آفتابگردان‌ها:

گزارش سومین روز اردوی اصفهان

گزارش دومین روز اردوی اصفهان
از سومین اردوی دورۀ دهم آفتابگردان‌ها:

گزارش دومین روز اردوی اصفهان

گزارش نخستین روز اردوی اصفهان
از سومین اردوی دورۀ دهم آفتابگردان‌ها:

گزارش نخستین روز اردوی اصفهان

«من پناهنده نیستم» به چاپ دوم رسید
رمانی با محتوای اشغال فلسطین؛

«من پناهنده نیستم» به چاپ دوم رسید

بیشتر
پر بازدیدترین ها
گزارش نخستین روز اردوی اصفهان
از سومین اردوی دورۀ دهم آفتابگردان‌ها:

گزارش نخستین روز اردوی اصفهان

گزارش دومین روز اردوی اصفهان
از سومین اردوی دورۀ دهم آفتابگردان‌ها:

گزارش دومین روز اردوی اصفهان

گزارش سومین روز اردوی اصفهان
از سومین اردوی دورۀ دهم آفتابگردان‌ها:

گزارش سومین روز اردوی اصفهان

«من پناهنده نیستم» به چاپ دوم رسید
رمانی با محتوای اشغال فلسطین؛

«من پناهنده نیستم» به چاپ دوم رسید

بیشتر