موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'آزادی یا مرگ'
وطن یا وطن | دربارۀ کتاب «آزادی یا مرگ» اثر کازانتزاکیس
بازنشر یادداشتی از امیر مرادی

وطن یا وطن | دربارۀ کتاب «آزادی یا مرگ» اثر کازانتزاکیس

04 آبان 1401 | 08:00

شهرستان ادب: سال گذشته و به مناسبت سالمرگ نیکوس کازانتزاکیس، مطلبی دربارۀ کتاب «آزادی یا مرگ» با محوریت وطن و وطن‌پرستی بارگذاری شد. در ادامه، بازنشر همین مطلب به قلم امیر مرادی، قرار داده می‌شود.چیست وطن؟ و چیست این میل بی‌نهایت به خاک؟ چرا باید به ...
وطن یا وطن | یادداشتی بر کتاب «آزادی یا مرگ»
به قلم امیر مرادی

وطن یا وطن | یادداشتی بر کتاب «آزادی یا مرگ»

05 آبان 1400 | 07:33

شهرستان ادب: به مناسبت سالمرگ نیکوس کازانتزاکیس یادداشتی می‌خوانیم بر کتاب «آزادی یا مرگ» به قلم امیر مرادی: چیست وطن؟ و چیست این میل بی‌نهایت به خاک؟ چرا باید به جایی که از آن برآمده‌ایم، عرق داشته باشیم و چرا خود را باید نسبت به آن م...