موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'ادبیات ایرانی'
لطفا پول کشور را خرج ترویج ادبیات آمریکا، اروپا و ژاپن نکنید!
بخش دوم گفتگوی خبرگزاری مهر با علی‌اصغر عزتی‌پاک درباره رمان در شهرستان ادب

لطفا پول کشور را خرج ترویج ادبیات آمریکا، اروپا و ژاپن نکنید!

30 فروردین 1397 | 19:34

شهرستان ادب به نقل از مهر:علی اصغر عزتی‌پاک از نویسندگان توانای معاصر است. نویسنده و منتقدی که برای اظهارنظر، تامل بسیاری دارد اما وقتی زبان به صحبت باز می‌کند بی‌محابا و تعارف نقد می‌کند و حرفش را می‌زند.او در چند سال اخیر مدیر بخش داستان و رمان موس...
گفتگوی خبرگزاری مهر با علی‌اصغر عزتی‌پاک درباره رمان در شهرستان ادب

شهرستان ادب به نقل از مهر: علی اصغر عزتی‌پاک از نویسندگان جوان و خوش‌آتیه انقلاب اسلامی است. نویسنده و منتقدی که برای اظهارنظر، تامل بسیاری دارد اما وقتی زبان به صحبت باز می‌کند بی‌محابا و تعارف نقد می‌کند و حرفش را می‌زند. او در چند سال اخیر مدیر ب...