موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'ادبیات عامه پسند'
شجاعی، امیرخانی، مستور
یادداشتی از حسن صنوبری

شجاعی، امیرخانی، مستور

13 شهریور 1392 | 10:38

من عضو کوچکی هستم از قشری که در کتابخانه شعریش تنها نام‌هایی حضور دارد مثل استاد سید علی موسوی گرمارودی، دکتر علیرضا قزوه و فاضل نظری. در داستان...