موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'بیم و امید در ادبیات داستانی معاصر'
سلام بر تو ای جنون l پیرامون کتاب «دارالمجانین» اثر محمّدعلی جمال‌زاده
بیم و امید در ادبیات داستانی معاصر

سلام بر تو ای جنون l پیرامون کتاب «دارالمجانین» اثر محمّدعلی جمال‌زاده

17 آبان 1401 | 08:00

شهرستان ادب: به مناسبت درگذشت، پدر داستان‌نویسی مدرن، محمّدعلی جمال‌زاده و در ادامۀ پروندۀ «بیم و امید در ادبیات داستانی معاصر» پژوهشگر جوان کشورمان، محسن خیابانی، نگاهی داشته است به اوّلین رمان این نویسندۀ شاخص، یعنی کتاب دارالمجانین. این یادداشت را...
تأمّل بدون توقّف | واکاوی کتاب «همسایه‌ها» اثر احمد محمود
بیم و امید در ادبیات داستانی معاصر

تأمّل بدون توقّف | واکاوی کتاب «همسایه‌ها» اثر احمد محمود

12 مهر 1401 | 14:00

شهرستان ادب: بررسی ادبیات و بویژه داستان معاصر، از حوزه‌هایی است که در سالیان اخیر، مغفول مانده است. شهرستان ادب در پرونده‌ای با عنوان کلّی «بیم و امید در ادبیات داستانی معاصر» بنا دارد به بررسی رمان‌های شاخص نویسندگان صاحب‌سبک معاصر بپردازد. در اوّل...