موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'تام جونز'
سوءتفاهم | یادداشتی بر کتاب «سرگذشت تام جونز کودک سرراهی» از فیلدینگ

شهرستان ادب: هنری فیلدینگ نویسندۀ بزرگ اهل بریتانیاست که در جهان ادبیات با اثر مشهورش «سرگذشت تام جونز کودک سرراهی» شناخته می‌شود. در ادامه یادداشت محسن خیابانی را بر ابن رمان بلند فیلدینگ با هم می‌خوانیم. «از قدیم گفته‌اند ...