موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'تیر ماه 1401'
از جلسات چهارشنبه‌های شعر (آفتابگردان‌ها) | گزارش جلسۀ هشتم تیر ۱۴۰۱

شهرستان ادب: آنچه در ادامه می‌خوانید گزارش جلسۀ چهارشنبه‌های شعر شهرستان ادب (آفتابگردان‌ها) است که در تاریخ 8 تیر 1401 برگزار شد. باز چهارشنبه‌ای دیگر و دورهمی صمیمی شاعران پیشکسوت و‌ جوان در شهرستان ادب. در ادامه،‌ گزارش جلسۀ‌ چهارشنبه‌های...