موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'حمیدرضا اکبری شروه'
یادداشت حمیدرضا اکبری شروه بر «در آفریقا همه چیز سیاه است»

حمیدرضا اکبری شروه شاعر و پژوهشگر به تازگی یادداشتی را در وبلاگ خود درباره کتاب «در آفریقا همه چیز سیاه است» منتشر کرده است که در ادامه می‎خوانید.