موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'دارالمجانین'
سلام بر تو ای جنون l پیرامون کتاب «دارالمجانین» اثر محمّدعلی جمال‌زاده
بیم و امید در ادبیات داستانی معاصر

سلام بر تو ای جنون l پیرامون کتاب «دارالمجانین» اثر محمّدعلی جمال‌زاده

17 آبان 1401 | 08:00

شهرستان ادب: به مناسبت درگذشت، پدر داستان‌نویسی مدرن، محمّدعلی جمال‌زاده و در ادامۀ پروندۀ «بیم و امید در ادبیات داستانی معاصر» پژوهشگر جوان کشورمان، محسن خیابانی، نگاهی داشته است به اوّلین رمان این نویسندۀ شاخص، یعنی کتاب دارالمجانین. این یادداشت را...
ملتی مانده بین «بوف کور» و «دارالمجانین» | یادداشتی از «محمدقائم خانی»
در سالروز تولد پدر داستان‌نویسی فارسی، «محمدعلی جمال‌زاده»

ملتی مانده بین «بوف کور» و «دارالمجانین» | یادداشتی از «محمدقائم خانی»

11 دی 1398 | 12:05

شهرستان ادب: امروز، 23 دی‌ماه سالروز تولد پدر داستان‌نویسی فارسی است؛ محمدعلی جمالزاده. به این بهانه، محمدقائم خانی در یادداشتی به بررسی اهمیت یکی از مطرح‌ترین آثار وی، یعنی «دارالمجانین» پرداخته است. این یادداشت را با هم می‌خوانیم: حتی ...