موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'داستان مکاشفه'
داستان مکاشفه ی فرحناز علیزاده منتشر می شود
پژوهشی درباره داستان مینی‌مال

داستان مکاشفه ی فرحناز علیزاده منتشر می شود

20 مرداد 1392 | 08:54

بررسي داستان‌ها بر اساس ديدگاه‌هاي مختلف براي مثال ساختارگرايي، فوكو و جامعه‌شناسي انجام شده است.