موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'دور ماه'
سر جنون سلامت! | جستاری در ماجراجویی‌های ژول ورن
به مناسبت سالمرگ نویسنده

سر جنون سلامت! | جستاری در ماجراجویی‌های ژول ورن

04 فروردین 1401 | 08:00

شهرستان ادب: به مناسبت روز درگذشت «ژول ورن» نویسندۀ مشهور فرانسوی، یادداشتی از محسن خیابانی می‌خوانیم که در آن به بعد ماجراجویانۀ داستان‌های او پرداخته است. وقتی از نویسندگان بزرگ قرن نوزدهم حرف می‌زنیم، فکر اکثر افراد ادب‌دوست، س...