موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'روز حافظ'
حجاب مؤانست | نگاهی دوباره به حافظ و معرّفی «حافظ جاوید»
یادداشتی از محمّدامین اکبری

حجاب مؤانست | نگاهی دوباره به حافظ و معرّفی «حافظ جاوید»

19 مهر 1401 | 22:00

شهرستان ادب: به مناسبت روز گرامی‌داشت حافظ، یادداشتی می‌خوانیم از محمّدامین اکبری که در آن به یکی از مسائل مهم در برخورد با شعر این غزلسرای زبردست فارسی پرداخته است.یکی از مسائلی که در مواجهه با شعر بزرگان ادبیات فارسی، بخصوص حافظ، پیش می‌آید، حجاب م...
حافظ انقلابی در غزل  | گفتگویی با «بهاءالدین خرمشاهی» به مناسبت روز «حافظ»

شهرستان ادب: گفتگویی با بهاءالدین خرمشاهی را به مناسبت روز حافظ می‌خوانیم: - استاد، به عنوان سؤال اوّل بفرمایید که به نظر شما حافظ چه ویژگی‌هایی داره که از باقی بزرگان شعر فارسی جداش می‌کنه و سبب ماندگاریش شده؟ من در مقدّمة حافظ‌نامه و به طور مفصّل...