موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'سقای آب و ادب'
معرفی کتاب «سقای آب و ادب» نوشته سید مهدی شجاعی

شریعة فرات پیش‌روست و چندهزار سوار دشمن پشت سر. سوار تشنه‌لب لحظه به لحظه به آب نزدیک‌تر می‌شود، با مشک خالی بر دوش و شمشیری در دست و لبخندهای شیرین بر لب. لبخند‌های ترک‌خورده‌اش را به خون می‌نشاند... همین چند سطر کافی‌ست تا ذهن‌ها «سقای آب و ...