موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu

مطالب موجود برای 'سومین کنگره'

سومین کنگره سراسری شعر «قلم‌های بیدار» برگزار می‌شود
با موضوع و قالب غزل ترانه‌ای برای شهید محسن حججی

سومین کنگره سراسری شعر «قلم‌های بیدار» برگزار می‌شود

10 مرداد 1397 | 10:19

شهرستان ادب: سومین کنگره سراسری شعر «قلم‌های بیدار» به همت انجمن شعر نارنج اصفهان با همکاری مؤسسه‌ شهرستان ادب با موضوع و قالب غزل ترانه‌ای برای شهید محسن حججی در دو بخش کارگاهی و رقابتی برگزار می‌شود. بخش کارگاهی شامل برگزاری کارگاه‌ه...