موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'سیداحمد بطحائی'
نشست نقد و بررسی «تخران» مجید اسطیری در «خودکار آبی» شاهرود

نشست نقد و بررسی مجموعه‌داستان «تـِخران» نوشتۀ «مجید اسطیری» در شهرستان شاهرود برگزار شد. در این نشست که چندی پیش در انجمن داستان «خودکار آبی» «شاهرود» برگزار شد، «سیّد احمد بطحایی» به عنوان...