موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'طف‌نامه'
کلاژی دیگرگون | پنجره‌ای به کتاب «طف‌نامه» اثر مصطفی جمشیدی
یادداشتی از آزاده جهان احمدی

کلاژی دیگرگون | پنجره‌ای به کتاب «طف‌نامه» اثر مصطفی جمشیدی

25 اسفند 1400 | 11:59

شهرستان ادب: «قفسۀ شعر و داستان» عنوان مجموعۀ یادداشت‌ها، معرّفی‌ها و نقدهایی است که بر کتاب‌های نشر شهرستان ادب نوشته شده است. سایت شهرستان ادب بنا دارد، در هر ماه، دو کتاب در حوزۀ شعر و دو کتاب در حوزۀ داستان را تحت این عنوان، به خوانند...