موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'عشق و رب به اندازۀ کافی'
کنکاش نویسنده در خود و جامعه
معرفی کتاب «عشق و رب به اندازۀ کافی» از دکترحمید عبداللهیان

کنکاش نویسنده در خود و جامعه

28 اردیبهشت 1392 | 20:15

«عشق و رب به اندازۀ کافی» مجموعه ای خواندنی و منحصر به فرد است. منحصر به فرد از این بابت که نویسندۀ آن متعلق به جامعۀ آکادمیک ادبیات است که متاسفانه سهمی کمی در جریان ادبیات خلاقه کشور دارند.