موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu

مطالب موجود برای 'فاطمه عسکری'

روایتی مشترک از دنیا‌هایی متفاوت | یادداشتی بر کتاب «وضعیت بی‌عاری» اثر «حامد جلالی»

شهرستان ادب: ستون داستان سایت شهرستان ادب را با یادداشتی بر کتاب «وضعیت بی‌عاری» اثر «حامد جلالی»، به قلم سرکار خانم «فاطمه عسکری» به‌روز می‌کنیم: «وضعیت بی‌عاری» روایتی مشترک از دنیا‌هایی متفاوت است...