موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu

مطالب موجود برای 'فرخی سیستانی'

پیوند شعر و عشق | یادداشتی از علی داودی
آخرین مطلب پرونده شعر عاشقانه در سال 1396

پیوند شعر و عشق | یادداشتی از علی داودی

26 اسفند 1396 | 17:42

شهرستان ادب: تازه‌ترین مطلب پرونده شعر عاشقانه اختصاص دارد به یادداشتی از شاعر گرامی آقای علی داودی. از عشق گفتن و عاشقانه گفتن، نه کار جدیدی است و نه حرفی جدید! چرا که یک قصه بیش نیست ولیکن از هر زبان که می‌شنویم، نامکرر است. عشق، شگفت دوست به حسن ...
بهاریه در شعر فارسی _ بخش نخست: سبک خراسانی و سبک عراقی
یادداشتی از امیر مرادی

بهاریه در شعر فارسی _ بخش نخست: سبک خراسانی و سبک عراقی

26 اسفند 1392 | 03:11

از بهار سرودن و به اصطلاح بهاریه‌سرایی از آغاز شعر فارسی تا کنون رواج داشته است و شاعران هر دوره، با توجه به شیوۀ رایج سبکی و زبانی در دورۀ خود به سرایش از بهار و حیات مجدد طبیعت پرداخته‌اند