موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'فستیوال خنجر'
انتشار شعرهای طنز سیدحسن حسینی به ضمیمه مقالات اسماعیل امینی

«فستیوال خنجر» عنوان مجموعه‌ای جدید از سیدحسن حسینی، شاعر و از پایه‌گذاران شعر انقلاب، است که توسط اسماعیل امینی جمع‌آوری و تدوین شده است