موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'قیصری'
یکشنبه‌های داستان | گزارش تصویری جلسۀ 27 شهریور ۱۴۰۱

شهرستان ادب: آنچه در ادامه می‌بینید گزارش تصویری جلسۀ بیست‌وهفتم شهریور از سلسله جلسات ثابت یکشنبه‌های داستان شهرستان ادب است که در محلّ مؤسّسه برگزار می‌شود. نشست‌های دورۀ جاری را مجید قیصری، از داستان‌نویسان بنام کشورمان اداره می‌کند.شایان ذکر است ...
نامه‌ای به دست باد | تأمّلی بر کتاب «شمّاس شامی» اثر مجید قیصری
یادداشتی از محمدصادق رسولی

نامه‌ای به دست باد | تأمّلی بر کتاب «شمّاس شامی» اثر مجید قیصری

11 شهریور 1401 | 08:00

شهرستان ادب: «شمّاس شامی» اثری است که در دوران چاپ خود سر و صدای زیادی به پا کرد و مخاطبان حوزۀ داستان مذهبی را با گونۀ تازه‌ای از نوشتن در این حوزه آشنا کرد. یادداشت زیر از محمّدصادق رسولی، به این اثر مهمّ قیصری اختصاص دارد.مجید قیصری را بیشتر در حو...
گزارش نخستین جلسه از دورۀ «داستان سفر» | با حضور استاد مجید قیصری
از کارگاه‌ یکشنبه‌های داستان

گزارش نخستین جلسه از دورۀ «داستان سفر» | با حضور استاد مجید قیصری

11 اردیبهشت 1401 | 08:00

شهرستان ادب: یکشنبه‌های هر هفته، از دیرباز به جلسات داستان مؤسّسۀ شهرستان ادب اختصاص داشته است. مجید قیصری به عنوان استاد جلسه، در دورۀ تازۀ این جلسات، به شکل کارگاهی، الگوی «سفر قهرمان» را مورد بحث قرار داده است. در ادامه، گزارش نخستین ج...