موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'محمدصادق رسولی'
بیعتی دوباره | دربارۀ رمان «پس از بیست سال» اثر سلمان کدیور

شهرستان: ستون داستان سایت شهرستان ادب را با یادداشت دیگری از مجموعه‌یادداشت‌های «قفسۀ شعر و داستان» که نگاهی دارند به کتاب‌های نشر شهرستان ادب به‌روز می‌کنیم. در این یادداشت، محمّدصادق رسولی، کتاب «پس از بیست سال» را موضوع مطالعه و یادداشت خویش قرار ...
نامه‌ای به دست باد | تأمّلی بر کتاب «شمّاس شامی» اثر مجید قیصری
یادداشتی از محمدصادق رسولی

نامه‌ای به دست باد | تأمّلی بر کتاب «شمّاس شامی» اثر مجید قیصری

11 شهریور 1401 | 08:00

شهرستان ادب: «شمّاس شامی» اثری است که در دوران چاپ خود سر و صدای زیادی به پا کرد و مخاطبان حوزۀ داستان مذهبی را با گونۀ تازه‌ای از نوشتن در این حوزه آشنا کرد. یادداشت زیر از محمّدصادق رسولی، به این اثر مهمّ قیصری اختصاص دارد.مجید قیصری را بیشتر در حو...