موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'محمّدهادی عبدالوهّاب'
سکون تا حرکت، سکوت تا فریاد | نگاهی به کتاب «صور سکوت» اثر محمّدقائم خانی
یادداشتی از محمّدهادی عبدالوهّاب

سکون تا حرکت، سکوت تا فریاد | نگاهی به کتاب «صور سکوت» اثر محمّدقائم خانی

06 اسفند 1400 | 08:00

شهرستان ادب: ستون داستان سایت شهرستان ادب را با یادداشتی از محمّدهادی عبدالوهّاب، نویسنده و پژوهشگر جوان کشورمان بر کتاب «صور سکوت» اثر محمّدقائم خانی، به‌روز می‌کنیم. حرکت، شاه‌بیت صور سکوت است؛ حرکتی که از گم‌شده نشأت می‌گیرد. ک...