موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'مرضیه خنجری'
عشق و جنگ و دیگر هیچ | یادداشتی بر کتاب «وضعیت بی‌عاری» اثر «حامد جلالی»

شهرستان ادب: ستون داستان سایت شهرستان ادب را با یادداشتی بر کتاب «وضعیت بی‌عاری» اثر «حامد جلالی»، به قلم سرکار خانم «مرضیه خنجری» به‌روز می‌کنیم: ادبیات همیشه آینه‌ای برای انعکاس دغدغه‌های مشترک ملت‌ها و راهی ب...