موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'مصطفي مرداني'
حفره عظیم پشت آن کوه ها...
نگاه متفاوت مصطفي مرداني به «تخران»

حفره عظیم پشت آن کوه ها...

17 آذر 1392 | 14:51

تخران،‌ شهر غول های قرمز شش طبقه،‌ مزداهای سیاه،‌ شهربازی هایی پر از بچه های گمشده،‌ مردمانی با میگوئل و پروانه و لاک پشت توی سرشان، دخترهایی که از بالای ساختمان های 25 طبقه خودشان را به پایین پرت می کنند... تخران، شهری که چادرهای دخترها را می جود، د...
صدای ایمان در «یکی بود... سه تا نبود» بلند است.
بلقیس سلیمانی در نقد رمان «مهدی کفاش» مطرح کرد.

صدای ایمان در «یکی بود... سه تا نبود» بلند است.

04 شهریور 1392 | 17:03

این کتاب کتاب قابل اعتنایی هست مخصوصا از جهت موضوعی که به آن پرد اخته است. پرداختن به این موضوعات سخت است و موضوعات عقیدتی را نمی‌توان به راحتی داستانی کرد.