موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'معصومه انصاریان'
به نام جنگ، به کام زندگی | دربارۀ کتاب «آن زن مرا صدا کرد» اثر معصومه انصاریان

شهرستان ادب: یادداشت این بار قفسۀ شعر و داستان، یادداشتی است از پروانه حیدری که در آن به بررسی کتاب تازۀ معصومه انصاریان، یعنی «آن زن مرا صدا کرد» اختصاص دارد.؛ رمانی با محوریت دفاع مقدّس که البتّه در خلال، مسائل مهمّ و دغدغه‌های جدّی نوی...
تازه‌های نشر شهرستان ادب | «غمسوزی»، «گرگ دریا» و «آن زن مرا صدا کرد»

شهرستان ادب: سه کتاب «غمسوزی»، «گرگ دریا» و «آن زن مرا صدا کرد» توسّط نشر شهرستان ادب به چاپ رسیدند. در ادامه معرّفی مختصر هر کدام از این سه رمان می‌آید. انتشارات شهرستان ادب به تازگی سه رمان با نام‌های &la...