موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'معمایی'
تلاشی مذبوحانه برای به یاد آوردن | دربارۀ کتاب «ریگ‌جن» اثر مهدی زارع

شهرستان ادب: تازه‌ترین مطلب سایت شهرستان ادب در ستون داستان‌ها، اختصاص دارد به یکی دیگر از یادداشت‌هایی که با عنوان قفسۀ شعر و داستان، به معرّفی و نقد آثار نشر شهرستان ادب می‌پردازد. این بار، پروانه حیدری به معرّفی اثر «ریگ‌جن» نوشتۀ تازه...