موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'من میز را برای دو نفر می چینم'
 جنگ‌سروده‌هایی برای صلح | یادداشتی بر «من میز را برای دو نفر می‌چینم»

شهرستان ادب به نقل از روزنامۀ صبح نو: کتاب «اسماعیل محمدپور» با نام «من میز را برای دونفر می‌چینم» مجموعه‌شعری است که در قالب سپید سروده شده است. در نگاه اول باتوجه به عنوان و طرح جلد کتاب ممکن است این‌طور به نظر بیاید که ما ب...
بادبادک‌ها | سه‌شعر از اسماعیل محمدپور
از کتاب تازه منتشر شدۀ «من میز را برای دو نفر می‌چینم»

بادبادک‌ها | سه‌شعر از اسماعیل محمدپور

01 مرداد 1398 | 18:42

شهرستان ادب: ستون شعر سایت شهرستان ادب را با سه‌شعر از کتاب تازه منتشر شدۀ «من میز را برای دو نفر می‌چینم» سروده «اسماعیل محمدپور» به‌روز می‌کنیم. گفتنی‌ست این کتاب توسط انتشارات شهرستان ادب به چاپ رسیده است. راست می‌گویند م...
نمونۀ موفق شعر سپید اعتراض | معرفی مجموعه‌شعر «من میز را برای دو نفر می‌چینم»

شهرستان ادب به نقل از روزنامۀ وطن امروز: «من میز را برای دو نفر می‌چینم»، کتاب تازۀ «اسماعیل محمدپور» است که به‌تازگی روانۀ بازار کتاب شده است. شاعری که پیش از این از او غزل و رباعی‌های بسیار زیبایی شنیده بودم. من میز را برای ...
شلیک |  شعری از «محمد اسماعیل‌پور»
از کتاب تازه منتشر شدۀ «من میز را برای دو نفر می‌چینم»

شلیک | شعری از «محمد اسماعیل‌پور»

04 خرداد 1398 | 21:29

شهرستان ادب: ستون شعر سایت شهرستان ادب را با شعری از کتاب تازه منتشر شدۀ «من میز را برای دو نفر می‌چینم» سروده «محمد اسماعیل‌پور» به‌روز می‌کنیم. گفتنی‌ست این کتاب توسط انتشارات شهرستان ادب به چاپ رسیده است. تیر برای پدربز...