موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'مهدی مظفری ساوجی'
آدمی | سه شعر از مهدی مظفری ساوجی
از کتاب تازه منتشر شدۀ «به: شکوفۀ سیب»

آدمی | سه شعر از مهدی مظفری ساوجی

11 خرداد 1398 | 18:55

شهرستان ادب: ستون شعر سایت شهرستان ادب را با سه شعر از کتاب تازه منتشره شدۀ «به: شکوفۀ سیب» سرودۀ «مهدی مظفری ساوجی» به‌روز می‌کنیم. گفتنی‌ست این کتاب توسط انتشارات شهرستان ادب به چاپ رسیده‌است. آسمان در آفتاب آتش در باد ...
سلام ماه دی و بهمن در شهرستان ادب برگزار شد
با حضور شاعران و نویسندگان

سلام ماه دی و بهمن در شهرستان ادب برگزار شد

01 اسفند 1394 | 15:21

نویسندگان و شاعران متولد دی و بهمن در شهرستان ادب تولد خود را در برنامه «سلام ماه» جشن گرفتند.