موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'میرزاحسین کریمی مراغه‌ای'
هم‌زمزمۀ مردم l در سوگ استاد کریمی مراغه‌ای
پیام تسلیت علی‌محمد مؤدب:

هم‌زمزمۀ مردم l در سوگ استاد کریمی مراغه‌ای

21 بهمن 1401 | 10:00

شهرستان ادب: استاد کریمی مراغه‌ای از بزرگان شعر آذربایجان بود که بیستم بهمن ماه، پس از گذراندن دوره‌ای بیماری، به دیدار حق شتافت. علی‌محمّد مؤدّب، مدیرعامل مؤسّسۀ شهرستان ادب، طیّ پیامی، با یادکرد مقام آن شاعر بزرگوار، تسلیت خود را عرضه داشته است. مت...