موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'میلاد امام حسین'
«این نامه به مقصد نرسید» | داستانی از «موج فرشته» نوشتۀ علی‌اصغر عزّتی پاک

شهرستان ادب: به مناسبت میلاد باسعادت امام حسین (ع)، ستون داستان سایت شهرستان ادب را با داستانی از علی‌اصغر عزّتی پاک که از کتاب «موج فرشته» انتخاب شده است، به‌روز می‌کنیم. کتاب «موج فرشته» مجموعۀ چند داستان کوتاه با درون‌م...