موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'نثر'
سعدیِ معاصر l بریده‌ای از کتاب «پنج اقلیم حضور»
به مناسبت روز بزرگداشت سعدی

سعدیِ معاصر l بریده‌ای از کتاب «پنج اقلیم حضور»

01 اردیبهشت 1402 | 10:00

شهرستان ادب: «پنج اقلیم حضور» اثری است که در آن داریوش شایگان پنجره‌هایی به شناخت پنج تن از بزرگان ادب فارسی گشوده است. به مناسبت روز بزرگداشت سعدی، بریده‌ای از بخش مربوط به شیخ اجل را مرور می‌کنیم.شباهت زبان سعدی در هفتصد سال پیش با زبان امروزی ایرا...
«نیایش در نبرد» | روایت کوتاهی از شهید مصطفی چمران

شهرستان ادب: با گرامی‌داشت سالروز شهادت دانشمند فرزانه، عارف مجاهد و سردار پرافتخار اسلام، شهید دکتر مصطفی چمران با هم نمونه‌ای کوتاه از روایت و نثر نیایشی ایشان را مرور می‌کنیم. این متن از کتاب «کردستان» نوشته شهید چمران انتخاب شده است. ...