موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'نشست تخصصی ادبیات سیاسی'
نشست  تخصصی «ادبیات سیاسی» در شهرستان ادب
با حضور دکتر محمد حنیف و دکتر حمید عبداللهیان

نشست تخصصی «ادبیات سیاسی» در شهرستان ادب

30 مرداد 1393 | 01:48

سومین جلسه از سلسه نشست‌های تخصصی داستان، در آستانه‌ی سالگرد کودتای ٢۸ مرداد، روز یکشنبه ٢۶ مردادماه ۱۳۹۳ با عنوان «ادبیات سیاسی» و با حضور اساتید ادبیات داستانی دکتر محمد حنیف و دکتر حمید عبداللهیان در محل موسسه‌ی شهرستان ادب برگزار شد.