موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'نیایش'
«نیایش در نبرد» | روایت کوتاهی از شهید مصطفی چمران

شهرستان ادب: با گرامی‌داشت سالروز شهادت دانشمند فرزانه، عارف مجاهد و سردار پرافتخار اسلام، شهید دکتر مصطفی چمران با هم نمونه‌ای کوتاه از روایت و نثر نیایشی ایشان را مرور می‌کنیم. این متن از کتاب «کردستان» نوشته شهید چمران انتخاب شده است. ...