موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'وارش گیلانی'
ترانگی‌های نهان در تازگی‌های آشکار | یادداشتی بر کتاب «تا همین غزل» سروده غلامعلی مهدی‌خانی

شهرستان ادب به نقل از روزنامه‌ی وطن امروز: مجموعه ‌شعر «تا همین غزل» غلامعلی مهدی‌خانی که اغلب اشعارش غزل بوده، در 108 صفحه در اسفند 96 توسط انتشارات شهرستان ادب منتشر شده است. پیش از هر چیز، کمتر از نیمی از کتاب را تورق کردم. بعد به شناس...
یادداشتی بر مجموعه‌شعر «واقعه» غلامرضا کافی به نقل از روزنامه وطن امروز

شهرستان ادب به نقل از روزنامه وطن امروز، وارش گیلانی: 1 - جامعه ادبی، «غلامرضا کافی» را از دهه 70 می‌شناسد؛ شاعری آرام در گوشه‌‌ای از شهر شاعران شیراز که گاهی نیز از او شعری در گوشه‌ای از روزنامه یا مجله‌ای چاپ می‌شد. او از دهه 80 دامنه ف...