موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'کازانتزاکیس'
وطن یا وطن | دربارۀ کتاب «آزادی یا مرگ» اثر کازانتزاکیس
بازنشر یادداشتی از امیر مرادی

وطن یا وطن | دربارۀ کتاب «آزادی یا مرگ» اثر کازانتزاکیس

04 آبان 1401 | 08:00

شهرستان ادب: سال گذشته و به مناسبت سالمرگ نیکوس کازانتزاکیس، مطلبی دربارۀ کتاب «آزادی یا مرگ» با محوریت وطن و وطن‌پرستی بارگذاری شد. در ادامه، بازنشر همین مطلب به قلم امیر مرادی، قرار داده می‌شود.چیست وطن؟ و چیست این میل بی‌نهایت به خاک؟ چرا باید به ...
قیامی علیه نشستن | نگاهی به کتاب «آخرین وسوسۀ مسیح» اثر کازانتزاکیس

شهرستان ادب: به مناسبت زادروز نیکوس کازانتزاکیس، نویسندۀ نامدار یونانی، یادداشتی می‌خوانیم از امیر مرادی بر کتاب «آخرین وسوسۀ مسیح»: انتخاب ضلع سوم برای دوگانۀ تولستوی و داستایفسکی، انتخابی دشوار بود که البتّه آشنایی با نیکوس کازا...